M.D.T.

M.D.T. BasisinstructieMobile Data Terminal


Naar aanleiding van de aanbevelingen van Commissie

Oosting na de vuurwerkramp in Enschede is er in de

brandweerwagens een computersysteem ingebouwd.

Met dit computersysteem, de zogehete MDT (Mobile

Data Terminal), zijn direct een aantal handige gegevens

beschikbaar op de schermen in de brandweerwagen

zoals aanrijroutes, bluswatermogelijkheden en alle

objectgegevens.


Mogelijkheden Mobiele Data Terminal

In de brandweervoertuigen die voorzien zijn van een

MDT zijn direct een aantal zaken beschikbaar:


Een navigatiesysteem met de aanrijdroutes waarbij rekening wordt gehouden met alle wegwerkzaamheden. Dit systeem is speciaal voor de hulpverlenende diensten ontwikkeld. Zo kan er bijvoorbeeld over een busbaan genavigeerd worden, of zelfs tegen het verkeer in (als het niet anders kan). Het adres, of locatie van het incident wordt automatisch door de GMS van de alarmcentrale naar het systeem gestuurd zodat het voertuig bij alarmering meteen kan gaan rijden.


Een grootschalige basiskaart van Nederland. Op deze kaart zijn duidelijk de contouren van de objecten, de huisnummering en wegstructuur zichtbaar. De uitrukploeg heeft zo al snel tijdens het aanrijden een beeld of het bijvoorbeeld een tussen- of hoekwoning betreft, en hoe de omgeving eruit ziet.


Overzicht van de bluswatervoorziening (Brandkranen of open water) rondom het incident.


Als er van het object een bereikbaarheidskaart is opgesteld (een kaart met belangrijke informatie over het object, bijv, ingangen, locatie gevaarlijke stoffen, enz.) is deze via een druk op de knop op te vragen op het scherm in het voertuig.


Luchtfoto's van de omgeving.


Het Crash Recovery System (CRS) is een softwarepakket waarmee belangrijke informatie over de voertuigen opgevraagd kan worden. Het is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners en is een onmisbare bron van informatie tijdens het ontzetten van beknelde personen uit voertuigen. Van de mini tot de Hummer, van alle voertuigen is een overzicht waarop de belangrijkste informatie is afgebeeld. Zo kan in een oogopslag bekeken worden waar zich bijvoorbeeld de brandstoftank en de airbags bevinden.

©2020 brandweervollenhove.nl