P2000

P2000.
Wat is P2000?

Het netwerk is opgezet om personeel van de hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, politie, Rode Kruis en KNRM op te roepen in geval van een incident of andere situatie waar hun aanwezigheid gewenst is. Hoewel het systeem opgezet is met een hoge mate van bedrijfszekerheid hebben de meeste gebruikers procedures om uitval of overbelasting van dit belangrijke systeem op te vangen. Uit verschillende tests is gebleken dat overbelasting van het systeem heel onwaarschijnlijk is en de capaciteit ruim voldoende is om de grootste rampen aan te kunnen. P2000 is een digitaal systeem dat het oude analoge systeem vervangen heeft. Het systeem is in tegenstelling tot C2000 niet gecodeerd waardoor de berichten door iedereen ontvangen en gelezen worden.


Berichten

De berichten zijn vergelijkbaar met SMS-berichten en zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen die per dienst en regio kunnen verschillen. Doorgaans bevatten de berichten: Soort incident Locatie Prioriteit Gealarmeerde eenheden Opschaling


Capcode

Een Jupiter Pro-P2000-pagerDe P2000-pager reageert als hij een bericht ontvangt met de in het geheugen geprogrammeerde capcode. Een capcode is grofweg vergelijkbaar met een telefoonnummer of IP-adres en identificeert de bedoelde ontvanger. Het verschil is echter dat er meerdere ontvangers met hetzelde nummer kunnen zijn. De opzet van het systeem is dat de benodigde eenheden of personen gealarmeerd kunnen worden zonder dat er teveel mensen opgeroepen worden.


Prioriteiten

In een P2000 oproep staat meestal ook de prioriteit vermeld die de meldkamer aan deze oproep heeft verbonden.


Brandweer

Er zijn 3 verschillende prioriteiten, die ook bepalen hoe de hulpverleners naar het incident mogen rijden.

Prio 1; Het voertuig mag zich in het verkeer gedragen als voorrangsvoertuig en dus gebruik maken van blauwe zwaailichten en akoestische signalen (sirene). Dit wordt toegestaan in situaties waar een mensenleven bedreigd wordt of kan worden of waar aanzienlijke schade aan (onroerende) goederen dreigt.

Prio 2; Er is wel een noodzaak om direct ter plaatse te komen, maar het is niet dermate dringend dat het voertuig zich mag gedragen als voorrangsvoertuig. Het gebruik van blauwe zwaailichten of geluidssignalen is niet toegestaan, sommige verkeersregels mogen echter wel overtreden worden indien strikt noodzakelijk (het gaat dan met name om de positie van het voertuig op de weg, het voertuig mag bijvoorbeeld een fietspad of trottoir berijden). De blauwe zwaailichten mogen alleen gebruikt worden in gevaarlijke situaties als het voertuig zelf stil staat om de andere weggebruikers te waarschuwen, het gebruik van oranje zwaailichten heeft echter de voorkeur.

Prio 3; In deze situatie moet het voertuig zich gewoon gedragen, niet als voorrangsvoertuig. Het voertuig moet zich gedragen als een normale weggebruiker en mag dus geen verkeersregels overtreden.


Bij de brandweer kan er in plaats van het voorvoegsel "Prio", ook het soort oproep staan.

BR = Brand (bijv. BR1)

HV = Hulpverlening (bijv. HV2)

VKO = Verkeersongeval (bijv. VKO1)

WO = Waterongeval (bijv. WO3)


Afkortingen

Doordat het systeem door 25 regio's en een aantal andere diensten gebruikt wordt worden er veel verschillende afkortingen gebruikt. Voor drieletterige afkortingen eindigend op H (COH, DPH) wordt verwezen naar het artikel haakarmbak.

Voertuigen:

AB: Adembescherming

AL: Autoladder

CT:crashtender

DA: Dienstauto

DB: Dienstbus

HA: Haakarmvoertuig

HAB: Haakarmbak

HV: Hulpverleningsvoertuig of Hulpverlening

HW: Hoogwerker

MMT: Mobiel Medisch Team

PM: Personeel- en materieelvoertuig

SB: Schuimblusvoertuig

CAFS: Compressed Air Foam System

TAS of TS: Tankautospuit

WO: Waterongevallen-voertuig

WTS: Watertransportsysteem

VC: Verbindings- en Commandovoertuig

KK: kleine kraan

GK: grote kraan


Haakarmbakken:

HVH: hulpverleningsbak

DPH: dompelpomp

WTS of GWT: Watertransportsysteem (of Groot WaterTransport) 1000 - 3000 m brandslang met een diameter van 150mm

WTH: watertank

COH: commandohaakarmbak

ABH: Adembeschermingshaakarmbak

DECO: decontaminatie unit wordt ingezet bij een incident met gevaarlijke stoffen


Officieren:

OvD: Officier van Dienst

HOvD: Hoofdofficier van Dienst

ROGS: Regionaal officier gevaarlijke stoffen

AGS: Adviseur gevaarlijke stoffen


Locaties:

GVT: Gezinsvervangend tehuis

WZC: woonzorgcentrum

AZC: Asielzoekerscentrum

KDV: Kinderdagverblijf

VBW: Verbindingsweg (tussen twee snelwegen)

PKP: Parkeerplaats (langs snelweg)

BST: benzinestation

TST Toestel of tankstation (of test)

re: rechts (hectometerpaal langs snelweg)

li: links (idem)


Overige:

A1, A2 en B: prioriteit voor ambulance, niet verwarren met snelwegen

OMS: Openbaar meldsysteem

ABM: Automatische brand melding

Grip: Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

AC: Alarmcentrale

RAC: Regionale alarmcentrale

PAC: Particuliere alarmcentrale

GMK: Gemeenschappelijke meldkamer

CPA: Centrale Post Ambulancevervoer

VPK: Verpleegkundige

MK: Meldkamer

VKO: Verkeersongeval

v.auto: Vrachtauto

p.auto: Personenauto

GS: Gevaarlijke stoffen

OGS: Ongeval met gevaarlijke stoffen

porto: Portofoon

mobi: Mobilofoon

©2020 brandweervollenhove.nl